Laatste Nieuws

ST. CECILIA MHEER VOOR 17e KEER NAAR CONCERTCONCOURS

De concertconcoursen, die sinds 1951 door de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) worden georganiseerd, leveren een ongekende bijdrage aan het hoge kwalitatieve niveau waarop de Limburgse Muziekverenigingen functioneren.
Eén van de belangrijkste doelstellingen van deze concertwedstrijden is lidverenigingen de mogelijkheid bieden om hun muzikale niveau te peilen.

Het LBM concertconcours 2017 wordt gehouden op zondag 22 oktober in Theaterhotel De Oranjerie te Roermond.
Op die dag presenteren zeven muziekgezelschappen uit verschillende divisies en secties vanaf 13.00 uur hun muzikale kwaliteiten.
Dat zijn achtereenvolgens
• Fanfare St. Nicolaas Broekhuizen 4e divisie
• Harmonie Philomena Haelen 3e divisie
• Fanfare St. Wiro ’t Reutje-Sint Odiliënberg 1e divisie
• Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer 1e divisie
• Harmonie St. Caecilia Blerick 1e divisie
• Fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek concertdivisie
• ProClass Brass Band Limburg Geleen concertdivisie

Het juryteam bestaat uit Rob Goorhuis, Dick Bolt en Luuk Tuinstra.
De organisatie is in handen van de LBM met ondersteuning van Muziekvereniging St. Caecilia uit America.
De entree inclusief programmaboekje bedraagt 9 euro p.p. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.

Reglement Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO)
Het KNMO Reglement Concertconcoursen HaFaBra divisie 1-2-3-4-5 & introductie geldt vanaf 1 januari 2017.
Daarin staat onder meer vermeld, dat elk deelnemend orkest verplicht is om twee werken uit te voeren uit het Repertorium van de sectie en divisie, waarin het orkest uitkomt (te beoordelen onderdelen 1 en 2).
Daarnaast staat het ieder orkest vrij om geheel vrij te kiezen werk/werken uit te voeren (te beoordelen onderdeel 3).
Voorafgaande aan de uitvoering van het te beoordelen repertoire is een vrij te kiezen inspeelwerk toegestaan van maximaal 5 min.
Jurering geschiedt volgens het zogenoemde tien-rubrieken-systeem met een maximum van 10 punten per rubriek.
De rubrieken zijn:
1. Intonatie 6. Ritmiek
2. Klankvorming 7. Samenspel
3. Klankbalans 8. Dynamiek
4. Techniek 9. Nuancering
5. Articulatie 10. Muzikale uitvoering

De concourshistorie van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer
In 1926 neemt de vereniging onder leiding van dirigent Hub Bastin voor de eerste keer deel aan een nationaal concours te Driebergen in de 2e afdeling. Een 1e prijs is het resultaat. Heel Mheer viert feest!
In 1959 volgt de 2e concoursdeelname onder leiding van dirigent Sjeng(ske) Bastin. In Meijel komt het orkest uit in de afdeling uitmuntend. Er wordt een 1e prijs behaald net als in 1963 in Bocholtz.
Dan breekt vanaf 1966 de periode aan van dirigent Jo Joosten uit Schinveld. Hij gaat maar liefst 5 keer “met Mheer” naar een officieel bondsconcours met telkens een 1e prijs.
Bij zijn 1e concours in 1967 in Terwinselen is het meteen prijs: promotie van de afdeling uitmuntend naar ere.
Het hoogtepunt vormt zijn 5e en laatste deelname in 1977. In Borgharen wordt de superieure afdeling bereikt.
In deze afdeling worden in 1982 en 1987 eerste prijzen behaald resp. o.l.v. Ton Partouns en Peter van Tilburg.
Op 1 juli 1988 wordt Mheerdenaar Fried Dobbelstein de nieuwe chef-dirigent van “de Koninklijke uit 1821”.
In de superieure afdeling/1e divisie volgt het ene hoogtepunt na het andere.
In 1991 in Maasbracht 1e prijs met 316 punten; in 1995 in Kerkrade 1e prijs/lof der jury met 327 punten.
Vervolgens in 1999 in Venlo 1e prijs/lof der jury met 338 punten en eveneens in 2004 in Venlo 1e prijs/lof der jury met 92,50 punten (nieuwe telling).
In 2009 is men in Roermond present en scoort het orkest 94,92 punten, opnieuw een 1e prijs/lof der jury. >>>>
In 2013 volgt de 1e deelname aan het WMC te Kerkrade. Het wordt een ongekend succes. Voor de 5e keer op rij wordt een 1e prijs met lof der jury behaald met 94,08 punten.
In 1978 wordt o.l.v. Jo Joosten tijdens het FKM-landskampioenschap in Helmond de witte wimpel behaald in de afdeling ere.
Fried Dobbelstein brengt in de afdeling superieur de oranje wimpel in 2000 naar zijn thuishaven Mheer. Dat gebeurt tijdens het FKM-landskampioenschap in De Maaspoort te Venlo. Beide wimpels sieren de drapeau.
Resumé: sinds 1926 wordt altijd een 1e prijs behaald. Dat op zich is al bewonderenswaardig!

Recente hoogtepunten
Op 29 juli 2009 wordt in de Rodahal te Kerkrade medewerking verleend aan het cross-over concert “Windj Sjtreke”, een verrassende avond met muziek, theater, literatuur en film.
Het is een initiatief van het Huis voor de Kunsten Limburg (HKL), de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) en het Wereld Muziek Concours Kerkrade (WMC).
Het harmonie-orkest o.l.v. Fried Dobbelstein is top in twee composities van Alfred Reed: “A Festive Overture” en “Armenian Dances”- part I. De vereniging raakt besmet met het WMC-virus zo zal in 2013 blijken!

Op 25 oktober 2009 neemt het orkest in Roermond voor de vijftiende keer deel aan een bondsconcours -voortaan onder de naam concertconcours- en voor de zevende keer in de 1e divisie (voorheen superieure afdeling).
Het is de vijfde keer onder directie van Fried Dobbelstein. Het wordt de hoogste score in de concourshistorie:
94,92 punten (oude telling 341,71).

16e concoursdeelname op het wereldpodium ………
In Mheer leeft al lange tijd de vurige wens om deel te nemen aan het Wereld Muziek Concours (WMC) te Kerkrade om daar het beste van zichzelf te laten horen. Die wens gaat op 21 juli 2013 in de Rodahal in vervulling met het voortreffelijke resultaat van 94,08 punten in de 1e divisie sectie Harmonie.

Hieraan voorafgaand wordt op 18 juli 2013 een kasteelconcert te Mheer georganiseerd op een bijzondere locatie in de weilanden achter het monumentale kasteel, dat deel is van het decor achter een transparant boogpodium en een bijzonder concert met de Simón Bolivar Symphony Band of Venezuela en een optreden van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia van Mheer o.l.v. dirigent Fried Dobbelstein, als laatste proef/generale repetitie op zondag 21 juli.

Het befaamde orkest uit Venezuela speelt nooit eerder in Nederland. Sergio Rosales dirigeert met als gastdirigent Johan de Meij. De harmonie van Mheer speelt het WMC-programma “Extreme Beethoven” van Johan de Meij en “Caucasische Epode” van Alexander Comitas. Het concert in de openlucht is organisatorisch groots van opzet. Het wordt een ongekend succes.
Meer dan 2000 bezoekers genieten van dit unieke buitengebeuren en keren na afloop tevreden en voldaan huiswaarts!

17e concoursdeelname in 2017: “Es veer ’t doon, dan doon veer ’t good!”
Vóór de zomervakantie is binnen het harmonie-orkest al zeer serieus gewerkt aan de concertwerken voor “Roermond”, maar vanaf 31 augustus jl. is het repetitieschema geïntensiveerd.
Naast de vaste tutti repetities op donderdagavond o.l.v. Fried Dobbelstein zijn er extra tutti repetities op een drietal zondagen en groepsrepetities met deskundige repetitors/mentoren hout/koper om en om op dinsdagavond.

Op zondag 3 september heeft L1 filmopnames gemaakt van de repetitie te Mheer en de Mars- en Showwedstrijden in Eckelrade, die via L1-TV uitgezonden zijn op 18 september. In de aanloop naar het concours wordt ieder korps geportretteerd met als uitgangspunt de beleving van een concoursdeelname. Presentatie Emil Szarkowicz.

Tijdens de uitgave van deze Klabatter vindt er op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober een repetitieweekend plaats in het Duitse Bitburg.
Er zullen zowel tutti- als groepsrepetities plaats vinden.
Daarnaast is er volop tijd voor ontspanning en teambuilding en wordt de inwendige mens niet vergeten. De nacht wordt doorgebracht in Freizeit- und Erlebnishotel “Eifelstern”.

Try-out concert
Een week voorafgaand aan het concours vindt er op 15 oktober een Try-out concert plaats, eveneens in De Oranjerie te Roermond. Tijdens dit concert zal het harmonie-orkest het gehele concoursprogramma voor het eerst ten gehore brengen. Het is een concert in samenwerking met Fanfare Eensgezindheid uit Maasbracht-Beek, die zich voorbereidt op deelname in de concertdivisie.
Het concert begint om 20.00 uur en de entree bedraagt 12,50 euro.
Kaarten voor dit concert zijn vanaf 2 oktober via verschillende kanalen te koop.
U kunt hiervoor terecht in de webshop via de site www.harmoniemheer.nl .

Daarnaast zijn er ook kaarten verkrijgbaar bij
. penningmeester Rudy Lemlijn via r_lemlijn@hotmail.com of telefonisch onder nr. 043-4571369
. secretaris Annemiek Berndsen via annemiekberndsen@gmail.com of per telefoon 043-4584934
Vervoer zal op eigen gelegenheid plaatsvinden.

U bent van harte welkom in De Oranjerie te Roermond om de harmonie te ondersteunen en zult getuige zijn van een prachtige muzikale avond met “Mheer” en “Brachterbeek” in de schijnwerpers op weg naar de grote finale van zondag 22 oktober.

Generale repetitie
Als afsluiting van deze concoursvoorbereiding -en mede voor de thuisblijvers- wordt de generale repetitie gehouden in de harmoniezaal te Mheer op donderdag 19 oktober. De aanvangstijd is 21.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd, met name en heel in het bijzonder “het thuisfront”, de Sponsoren, leden van “de club van 100” en “Vrienden van St. Cecilia “, alsmede de Mheerder verenigingen, relaties in en buiten Mheer en zusterverenigingen.

Finale
Op 22 oktober is het dan zover en zal het harmonie-orkest voor de 17e keer deelnemen aan een concertconcours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) en onderstaande werken ten gehore brengen.
Er wordt geconcerteerd van 17.00 - 18.00 uur en daarna is het vol spanning/stress uren wachten op de uitslag, die tussen 23.00 en 23.30 uur wordt voorzien, nà het optreden van St. Caecilia Blerick, Eensgezindheid Maasbracht en ProClass Brass Band Limburg.

Kaarten voor zowel entree concours als busreis zijn eveneens vanaf 2 oktober verkrijgbaar via de webshop van de site www.harmoniemheer.nl of bij de eerder vermelde bestuursleden.
De entree in Roermond bedraagt 9 euro en voor 9,50 euro reist U mee met de bus.

L1 Radio is aanwezig en maakt opnames van de orkesten uit Broekhuizen, Haelen, ’t Reutje en Mheer, die op een later tijdstip uitgezonden worden. De live radio-uitzending vanuit De Oranjerie in Roermond begint om 18.00 u. met St. Caecilia Blerick.

Het concoursprogramma
1. Tierra Mitica deel 1 van Bernardo Adam Ferrero
2. Angels in the Architecture van Frank Ticheli met soliste Fenna Ograjensek
3. Wind Sketches van Philip Sparke
4. Tierra Mitica deel 4 van Bernardo Adam Ferrero

Een korte toelichting.
Tierra Mitica
Uit dit vierdelig symphonisch gedicht van Bernardo Adam Ferrero wordt deel 1 “Arco Mediterráneo” als opener van het concoursprogramma en deel 4 “La Tierra Bendecida” als slot ten gehore gebracht.
Het werk is in 2000 gecomponeerd voor het Certamen in Valencia als verplichte werk voor de hoogste afdeling.
Angels in the Architecture
Dit werk van Frank Ticheli begint met een 19e-eeuwse Shaker Song, waarin het licht van de engelen -het goddelijke- wordt
vertolkt, gevolgd door turbulente en snelle muziek als een symbool van duisternis, dood en spirituele twijfel.
Zij sluipen bijna onmerkbaar binnen en verduisteren het licht
Deze duisternis heerst voor lange tijd, maar het licht komt altijd terug, onblusbaar en krachtiger dan voorheen.
Angels in the Architecture vormt de onbeantwoorde vraag van het bestaan. Het eindigt zoals het begint:
de engel verschijnt weer en zingt dezelfde troostende woorden.
De engel wordt vertolkt door de bekende Limburgse sopraan Fenna Ograjensek.
Wind Sketches
Deze driedelige compositie van Philip Sparke is gebaseerd op de relatie tussen de mens en de wind.
Het is op 5 november 2016 tijdens de 1e Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen in Drachten het verplichte werk voor de 1e divisie.

Slot
De voorbereiding op “Roermond 2017” is gedegen en de aanloop naar de 17e concoursdeelname verloopt bijzonder soepel, in grote saamhorigheid en met de juiste instelling.
De samenwerking tussen dirigent en orkestleden en muzikanten onderling is buitengewoon: motivatie, wilskracht, onderling vertrouwen, incasserings- en uithoudingsvermogen zijn van hoog gehalte.
In “harmonie” wordt de weg van voorbereiding afgelegd onder het motto: “Es veer ’t doon, dan doon veer ’t good!”
Het meeleven en meevoelen in het nog geen duizend inwoners tellende Mheer is groot, de medewerking van “de achterban” en de vele vrijwilligers is uniek en de verwachtingen van heel de gemeenschap zijn hooggespannen.

Bij een goed resultaat is het feest geblazen en zullen pastoor Henk Zengers, beschermheer Diederik baron de Loë en burgemeester Dieudonné Akkermans van de gemeente Eijsden-Margraten “den volke kond doen” via het traditionele klokgelui!

Op maandag 23 oktober -the day after- wordt een gezellig samenzijn voor de concoursdeelnemers georganiseerd.
Inwoners zowel als verenigingen wordt de mogelijkheid geboden op informele wijze felicitaties aan te bieden. Tijdstip volgt.

Namens de concourscommissie,

Jef Jacobs, erevoorzitter


Meer nieuwsberichten »Deze website is eigendom van Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer | Ontwerp door Huub Habets