De vereniging werd opgericht in 1821 en staat in “The Guinness Book of Records” vermeld als de oudste harmonie van Nederland. De oprichting vond plaats na een woordenwisseling tussen leden van de Jonkheid van Mheer en muzikanten uit het Belgische Sint Martensvoeren. Vóór 1821 werd regelmatig gebruik gemaakt van muziekverenigingen uit de Belgische grensstreek. Zo ook op processiezondag 10 juni 1821, eerste Pinksterdag. De muzikanten uit Sint Martensvoeren waren aanwezig in Mheer om de jaarlijkse processie op te luisteren, maar deze ging vanwege slechte weersomstandigheden niet door. Men wilde echter wel betaald worden, hetgeen in Mheer op grote bezwaren stuitte. Na lang overleg werd toen het besluit genomen zelf een muziekvereniging op te richten. Mheer kreeg daardoor als eerste dorp in de regio een eigen harmonie.

De eerste muziekinstrumenten werden aangeschaft met steun van de adellijke familie de Loë. Met deze familie, woonachtig op kasteel Mheer, is vanaf de oprichting tot heden altijd een sterke band geweest. Bijna 200 jaar vervult de familie de Loë reeds het beschermheerschap. De huidige beschermheer is vanaf 2001 Diederik baron de Loë, als opvolger van vader Degenhard baron de Loë, die de functie sinds 1960 ruim 40 jaar bekleedde.

In 1926 nam de vereniging voor de eerste keer deel aan een bondsconcours onder leiding van dirigent Hub Bastin in de tweede afdeling en wel te Driebergen: een wereldreis in die tijd! Meteen werd een eerste prijs behaald en heel Mheer was trots op haar harmonie. Het dorp werd door de Jonkheid versierd met erebogen en men vierde uitbundig feest. De vereniging beleefde toen reeds een grote bloei.

In de periode 1940-1945 waren door de tweede wereldoorlog geen activiteiten mogelijk. De vereniging verleende echter nooit hulp aan de bezetter, ondanks het grote gevaar voor in beslagname van alle bezittingen. Een zeer belangrijk jaar was 1951. In dat jaar werd dankzij een actief bestuur onder voor-zittersschap van de heer G.Dobbelstein - de grootvader van dirigent Fried Dobbelstein - en met medewerking van vele inwoners een eigen verenigingslokaal gebouwd. Mheer had eindelijk een harmoniezaal.

In 1956 werd de vereniging door Hare Majesteit de Koningin het prestigieuze predikaat "Koninklijk" toegekend, als blijk van erkentelijkheid voor een eerbiedwaardige staat van dienst, die inmiddels 135 jaren ver terugreikte. In 1959 werd te Meijel voor de tweede keer deelgenomen aan een bondsconcours en nu o.l.v dirigent Jan Bastin. In de afdeling uitmuntendheid werd een eerste prijs behaald. Eveneens werd in 1959 mede de aanzet gegeven tot oprichting van de Muziekfederatie Limburg Zuid West, die medio 2019 acht aangesloten muziekverenigingen telt.

Vanaf 1960 tot heden was men op deze jaarlijkse concertwedstrijd zeer succesvol met ruim 40 maal het hoogste predikaat, "zeer goed". In 1961 kreeg de harmonie haar eerste koningsblauwe uniformen, dankzij een comité, dat uit eigen inwoners was samengesteld. In 1973 werd een Steuncomité in het leven geroepen, dat ervoor zorgde dat in 1974 wederom nieuwe uniformen werden aangeboden. Dit Steuncomité is tot heden nog steeds actief en onmisbaar voor de vereniging met name en vooral op financieel gebied. In 2010 werd voor de 25e keer een Luikse markt georganiseerd, onder de nieuwe naam "St. Ceciliamarkt". En in 1973 kwam er ook een eigen drumband.

Na nog enkele keren aan een bondsconcours te hebben deelgenomen, werd op 2 oktober 1977 te Borgharen promotie behaald naar de superieure afdeling o.l.v. dirigent Jo Joosten. Er werden 306,5 punten behaald en Mheer was opnieuw trots op haar harmonie, want er was iets groots gepresteerd. Vervolgens werd op 21 januari 1978 te Helmond het landskampioenschap behaald in de ere-afdeling en de witte wimpel veroverd. Een ander hoogtepunt was de organisatie van een bondsconcours in 1980 in de manège van kasteel Mheer. De vereniging werd veel lof toegezwaaid voor de perfecte organisatie en er wordt nog steeds over gesproken in organisatiekringen. Elf orkesten en liefst 7 promoties! In 1982 en 1987 werd deelgenomen aan bondsconcoursen in de superieure afdeling en beide keren werd een eerste prijs behaald, respectievelijk o.l.v. Ton Partouns en Peter van Tilburg.

Sinds 1 juli 1988 staat het harmonie-orkest onder leiding van dirigent Fried Dobbelstein, geboren en getogen Mheerdenaar en voortgekomen uit de vereniging zelf (op Euphonium). Onder zijn leiding steeg het muzikale peil gestadig. Een eigen muziekopleiding met vakbekwame docenten kwam van de grond en jaarlijks wordt er voor de leerlingen een voorspeelmiddag/avond gehouden. De AMV-opleiding verloopt sinds enkele jaren in samenwerking met Harmonie Amicitia uit Banholt en Harmonie Berggalm uit Noorbeek.Er werd deelgenomen aan bondsconcoursen in Maasbracht in 1991 -316 punten- en Kerkrade in 1995 -327 punten-.

In 1996 vierde de vereniging en met haar de hele gemeenschap op grootse wijze het 175-jarig bestaansfeest, dankzij een in het leven geroepen jubileumcomité, dat borg stond voor het welslagen van een groot aantal activiteiten. In 1999 werd voor de derde keer o.l.v. dirigent Fried Dobbelstein deelgenomen aan een bondsconcours en wel in "De Maaspoort" te Venlo. Het werd een ongekend succes. Er werden maar liefst 338 punten behaald in de superieure afdeling en daarmee het Limburgs Kampioenschap. Op 9 april 2000 werd ook het landskampioenschap behaald van de Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland met 337 punten, eveneens in Venlo. De beloning was de oranje wimpel. In 1999 werd de drumband -opgericht in 1973- o.l.v. instructeur Frank Marx Limburgs kampioen in de derde divisie en in februari 2000 nationaal kampioen. De huidige instructeur is Patrick de Bie. Voor voortgang in het mars- en showgedeelte is John Purnot aangetrokken.

Een ander vermeldenswaardig feit was de uitgave van de CD "Processiemarsen" in 1998. De CD kreeg lovenswaardige kritieken en het aantal bestellingen was formidabel. De harmonie had hiermee aan een grote behoefte voldaan in Mheer en de verre regio en haar naamsbekendheid steeg tot ver buiten de gemeenschapsgrenzen.

In 2000 kreeg St.Cecilia haar vierde verenigingsvaandel, een blauwe drapeau, volledig met de hand vervaardigd door slotzuster Geertrui uit Antwerpen. Het werd een volledige copie van het vaandel uit 1957, geschonken door de adellijke familie de Loë. De namen van de schenkers van deze blauwe drapeau staan aan de binnenzijde vermeld op een metalen plaatje.

"Neerlands Oudste Harmonie" heeft in 2004 voor de veertiende keer deelgenomen aan een bondsconcours en voor de zesde keer in de superieure afdeling. Voor de vierde keer onder leiding van dirigent Fried Dobbelstein werden in De Maaspoort te Venlo 92,5 punten behaald, in de 1e divisie, conform het nieuwe concoursreglement. Op 1, 2 en 3 september 2006 werd met een drietal activiteiten stilgestaan bij het 185-jarig bestaan: 1821-2006. Er waren achtereenvolgens optredens van Vlado Kumpan und seine Musikanten en De Après Skihut met Flügel on Tour. Op 3 september was de vereniging belast met de organisatie van de 31e Mars- en Showwedstrijden van de Muziekfederatie Limburg Zuid West. Het werd een heel bijzonder en succesvol jubileumweekend.

Op zondag 10 september 2006 voerde het Limburgs Symfonie Orkest o.l.v. Enrico Delamboye om 15.00 uur Mozart's "Requiem" uit op een heel unieke locatie, de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten. De belangstelling was overweldigend. In het decor van de middaguitvoering werd om 10.00 uur op het grote concertpodium aldaar eenmalig een Eucharistieviering gehouden, die geleid werd door Mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond. Wij hadden de eer deze viering muzikaal op te luisteren op uitnodiging van de Stichting Culturele Muziekmanifestaties Margraten. Muzikale hoogtepunten waren zonder meer de concerten in het Theater aan het Vrijthof te Maastricht, telkens in samenwerking met Harmonie St. Petrus en Paulus Wolder-Maastricht, met uitvoeringen van de befaamde hedendaagse componist Johan de Meij: "Lord of the Rings"(18 mei 2003) en "Casanova"(28 oktober 2001) en in 2007 de Nederlandse Première voor blaasorkest van de derde symphony, getiteld "Planet Earth" met vocale ondersteuning van het professionele dameskoor F;e-m@il. In het bijzijn van de componist zelf, schitterde het harmonieorkest o.l.v. chef-dirigent Fried Dobbelstein op 2e Paasdag, 9 april 2007. Op uitnodiging van het bevriende Koninklijk Erkend Mannenkoor Borgharen werd op 5 oktober 2008 medewerking verleend aan een populair klassiek concert in de St. Janskerk aan het Vrijthof in Maastricht. Solisten waren Claudia Couwenbergh, sopraan en Hubert Delamboy, tenor.

Op 19 november 2008 werden in de Nieuwe Kerk te Den Haag door de heer Ronald Plasterk, minister van OCW, de prestigieuze Spinozaprijs en -premies 2008 uitgereikt aan een viertal Nederlandse onderzoekers, die tot de absolute top van de wetenschap behoren. Onder hen "onze fluitist" prof. dr. Joep Leerssen, werkzaam als hoogleraar Moderne Europese letteren aan de Universiteit van Amsterdam. Hij mocht een bedrag van 1,5 miljoen euro besteden aan een onderzoeksproject naar keuze. Uiteraard was er een sterke afvaardiging van de vereniging ter plekke. Na de uitreiking van de Spinozabeeldjes, speelde het harmonieorkest in kleinere bezetting "Rikudim" van Jan Van der Roost. Alle aanwezigen, waaronder veel wetenschap-bobo's, waren behoorlijk onder de indruk van ons intermezzo. Joep Leerssen is lid van St. Cecilia sinds 1971.

Op 29 juli 2009 werd in de Rodahal te Kerkrade medewerking verleend aan het cross-over concert "Windj Sjtreke", een verrassende avond met muziek, theater, literatuur en film. Het was een initiatief van het Huis voor de Kunsten Limburg(HKL), de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen(LBM) en het Wereld Muziek Concours Kerkrade(WMC). Het harmonie-orkest onder leiding van Fried Dobbelstein was top in twee composties van Alfred Reed: "A Festive Overture" en "Armenian Dances" - part I. Op 25 oktober 2009 nam het orkest in Roermond voor de vijftiende keer deel aan een bondsconcours -voortaan onder de naam concertconcours- en voor de zevende keer in de 1e divisie (voorheen superieure afdeling). Het was de vijfde keer onder directie van Fried Dobbelstein. Het werd de hoogste score ooit in de concourshistorie: 94,92 punten (oude telling 341,71) en daarmee vestigt zich onze vereniging op kop van de ranglijst Harmonieën 1e divisie, opgemaakt vanaf 2008. Deelname aan de Nederlandse Kampioens Wedstrijden(NKW) in 2010 was niet mogelijk vanwege te geringe deelname.

Op zondag 10 januari 2010 werd voor de 27e keer het traditionele Nieuwjaarsconcert verzorgd. Dit is door de jaren heen uitgegroeid tot een topper in de jaarlijkse concertagenda en mag zich verheugen in een grote publieke belangstelling.

In 2011 werd het 190-jarig bestaan groots gevierd met meerdere activiteiten verdeeld over het jaar. In Mheer leefde al lange tijd de vurige wens om deel te nemen aan het Wereld Muziek Concours (WMC) te Kerkrade, om daar het beste van zichzelf te laten horen. Die wens ging op 21 juli 2013 in de Rodahal in vervulling met het voortreffelijke resultaat van 94,08 punten in de 1e divisie Harmonie.

Hieraan voorafgaand werd op 18 juli 2013 een kasteelconcert te Mheer georganiseerd op een bijzondere locatie in de weilanden achter het monumentale kasteel, dat deel was van het decor achter een transparant boogpodium en een bijzonder concert met de Simón Bolivar Symphony Band of Venezuela en een optreden van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia van Mheer o.l.v. dirigent Fried Dobbelstein, als laatste proef/generale repetitie op zondag 21 juli. Het befaamde orkest uit Venezuela speelde nooit eerder in Nederland. Sergio Rosales dirigeerde met als gastdirigent Johan de Meij. De harmonie van Mheer speelde het WMC-programma “Extreme Beethoven” van Johan de Meij en “Caucasische Epode” van Alexander Comitas. Meer dan 2000 bezoekers genoten van dit unieke kasteelconcert!

Tijdens het 31e Nieuwjaarsconcert van 12 januari 2014 werd stilgestaan bij het zilveren jubileum van dirigent Fried Dobbelstein bij “zijn” harmonie van Mheer. Tot de aanwezigen behoorde zijn docent directie en grote voorbeeld maestro Sef Pijpers sr. Medewerking werd onder meer verleend door de befaamde musicalster Brigitte Heitzer.

Op 22 oktober 2017 werd voor de 17e keer deelgenomen aan een concertconcours en wel in De Oranjerie te Roermond. Het werd een ongekend succes. Er werden 97 punten behaald.Daarmee werd de score vann 2009 overtroffen. Het is een nieuw record in de 1e divisie!

In 2018 verzorgden we samen met Harmonie St. Petrus en Paulus Wolder-Maastricht in het Vrijthoftheater het jubileumconcert “MHEER MEETS WOLDER”: 30 jaar dirigent Fried Dobbelstein; 30 jaar The Lord of the Rings; 140 jaar St. Petrus en Paulius Wolder. Het was het laatste concert van St. Cecilia Mheer, o.l.v. dirigent Fried Dobbelstein op groot podium voor groot publiek. “The Lord of the Rings” werd in zijn geheel uitgevoerd! Op 13 januari 2019 nam hij op zijn verzoek na ruim 30 jaar afscheid van “zijn” harmonie uit Mheer. Dat gebeurde tijdens een groots Nieuwjaarsconcert, waarin hij werd benoemd tot eredirigent, de eerste in de geschiedenis van de vereniging.

Vanaf 17 januari 2019 is Bart Deckers uit Boukoul de nieuwe dirigent van “de Koninklijke uit 1821”.

Het tweeledig doel van de vereniging werd door de jaren heen nooit uit het oog verloren, te weten: Een goed muzikaal peil bereiken en handhaven, doch daarnaast ook en vooral gevolg geven aan alle kerkelijke en sociaal-culturele activiteiten in de eigen woongemeenschap. St. Cecilia, "Neerlands Oudste Harmonie", is op de eerste plaats van én voor Mheer.

"De Koninklijke uit 1821" is springlevend en hoopt dit tot in lengte van jaren te blijven.
Een hard werkend bestuur, een deskundige directie, gemotiveerde leden, de vele jeugdige leden, een gedegen en vakbekwame muziekopleiding en een uiterst actief Steuncomité staan hier garant voor.


Mheer, 1 januari 2021.

Jef Jacobs, ere-voorzitter Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer.

 

 

De muzikale prestaties door de jaren heen kunt u lezen op de pagina Concoursen.