Het belangrijkste orgaan in de vereniging is de muziekcommissie. Zij zijn de ogen en oren van het orkest en zijn de belangrijkste schakel tussen dirigent, bestuur en leden. De muziekcommissie vergaderd maandelijks op de 3e donderdag van de maand, voorafgaand aan de repetitie. Zij houden zich o.a. bezig met de volgende (indien van toepassing zijnde) zaken:

  • Punten uit bestuursvergadering
  • Concerten
  • Programma
  • Buitenoptredens
  • Bezetting
  • Instrumentarium (aanschaf, revisie)
  • Drumband
  • Federatiezaken

De commissie bestaat sinds januari 2019 uit de volgende personen:

Bart Deckers (dirigent), Esmee Brouwers-van Gerven, Mark Quanten, Ken Kwantes (afvaardiging drumband), Cyriel Dobbelstein, Stephan Weusten, Paul Dobbelstein (voorzitter/bestuurslid/reserve wegkapitein)  en Richard Sneepers (bibliothecaris en wegkapitein)