Als drumband van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia fungeerde jarenlang een gezamenlijke drumband van Schutterij St. Sebastianus en Koninklijke Harmonie St. Cecilia. Pas in 1973 werd de drumband als onderdeel van de harmonie geïnstalleerd. Het aantal leden bedroeg destijds 12.

Deze drumband heeft jarenlang gefunctioneerd als begeleiding bij met name het straatgebeuren, het naar buiten treden van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia. Na diverse jaren onder leiding te hebben gestaan van achtereenvolgens Jean Sneepers sr., Jaak Jacobs en Raymond Spons, staat de drumband sinds 1996 onder leiding van de gedreven instructeur Frank Marx.

In 1998 vierde de drumband zijn 25 jarig jubileum. In 1999 werd de aandacht verlegd naar het concertpodium.

In de loop van 2004 en begin 2005 ging het door verschillende omstandigheden iets minder goed met de drumband. Het voortbestaan van de groep werd bedreigd. In april 2005 werden oud-leden benaderd weer lid te worden van de drumband. Dit resulteerde in een versterking met een drietal leden, dat ook in het verleden tot de groep behoorde, te weten de gebroeders Mark, Michel en Patrick Crutzen.

Na lang zoeken werd een nieuwe instructeur gevonden in de persoon van de heer Math Blezer uit Simpelveld. De instructeur begon zijn werkzaamheden in Mheer op 16 maart 2005.
Als gevolg van gezondheidsproblemen moest Math stoppen in mei 2011.

Weer moest er een zoektocht plaats vinden naar een nieuwe instructeur. Deze werd op 21 september 2011 gevonden in de persoon van Jan HJM Volders uit St. Geertruid. Tot en met het nieuwjaarsconcert 2017 bleef Jan instructeur van onze drumband waarna hij een nieuwe uitdaging zocht.
Deze keer kwam men na wat “omzwervingen” uit bij Patrick de Bie uit Noorbeek. Sinds februari 2017 is hij de instructeur van onze drumband.

De stimulerende kracht van de instructeur en het grote enthousiasme van alle leden hebben erin geresulteerd, dat de drumband van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia op dit moment weer een drumband met spirit is. Het huidige doel is voornamelijk optreden bij buitenactiviteiten zoals Processie, Koningsvogelschieten, openluchtconcert e.a., in de meeste gevallen samen met de harmonie. Daarnaast deelnemen aan activiteiten van de Muziekfederatie Limburg Zuid West, met name het drumbandfestival en de marswedstrijden.

Resultaten afgelopen concoursen

30 maart 2008: Drumbandfestival 's Gravenvoeren. Predikaat GOED.
23 april 2006: Drumbandfestival Cadier & Keer: Predikaat GOED
5 februari 2000: Landskampioen te Stevensweert
28 november 1999: Limburgs kampioen te Brunssum.
26 september 1999: Bondsconcours te Nieuwstadt; 3e divisie concertwedstrijden. Resultaat: 90.5 punt; 1e prijs met lof der jury.