Zoals in vele verenigingen kan de harmonie niet zonder steun van buitenaf. En zoals op zovele plaatsen was de aanschaf van uniformen de aanleiding voor het oprichten van een steuncomité. Dit steuncomité werd opgericht in 1973 en zorgde binnen een jaar voor het nodige geld om tot aanschaf van uniformen te komen. Daarna bleef het steuncomité bestaan en het vernieuwen en in stand houden van de uniformen behoort nog steeds tot de hoofdtaak van het comité. Maar daarnaast zijn zij een onmisbare steun bij allerlei activiteiten en zorgen zij vaak voor de broodnodige financiële injecties. Daartoe organiseren zij ook zelf activiteiten, een voorbeeld hiervan was de jaarlijks terugkerende "Luikse Markt" , die tot 2016 gehouden werd.

Natuurlijk heeft een vereniging in deze tijden ook sponsors nodig (zie: sponsors). Aangezien in Mheer weinig middenstand is, moet de vereniging voor elk project weer op zoek naar sponsors, ook en met name van buiten het dorp. Dat is vaak moeilijk omdat men vaak bij dezelfden aanklopt. Toch zijn zij onmisbaar en altijd zijn er gelukkig nog personen en/of bedrijven bereid als sponsor te fungeren, met name voor bijzondere projecten, zoals speciale concerten, CD-opnamen, nieuwe drapeau, etc.

Een steun die onmisbaar is geworden is die van de vrienden van cecilia. Voor 50 euro per jaar kan men hier lid van worden en komt men op een lijst te staan die in de zaal ophangt (als men dat wil natuurlijk). Of je wordt lid van de club van 100; bij een bijdrage van 100 euro per jaar mag men bovendien aanzitten aan het jaarlijkse "moal" van de harmonie tijdens het Ceciliafeest.

Als men hier lid van wil worden of als men de vereniging op een andere manier wil steunen kan men contact opnemen met het secretariaat van de vereniging. 

Activiteiten

Natuurlijk kost het in stand houden van harmonie enorm veel geld en de vereniging is dan ook genoodzaakt om naast de inkomsten uit subsidies en contributie andere activiteiten te ondernemen om te kunnen blijven bestaan.

Oud papier actie

Iedere maand halen leden van de harmonie oud papier op in het gehele dorp en mede door de bijdrage van de gemeente zorgt dit voor een aardige bron van inkomsten.

Wandeltochten

Eenmaal per jaar (voorjaar) organiseert een wandelcomité uit de vereniging de Heuvelland wandeltocht. In samenwerking met het Nederlands Wandelverbond worden er wandeltochten uitgezet in de omgeving van Mheer.

Bloemenactie

Rond Koninginnedag worden er bloemen verkocht door de leden. Een paar weken van tevoren kunnen deze besteld worden.

Donateursactie

Ieder najaar gaan leden van bestuur langs alle huizen in het dorp om steungelden op te halen.

Thuiskienen

Voor een gering bedrag per maand kun je meespelen in een kienspel. Iedere maand worden er m.b.v. de computer getallen getrokken en zijn er verschillende geldprijzen te winnen. De uitslagen staan maandelijks in het parochieblad en de eventueel gewonnen prijzen komen automatisch op de bankrekening van de winnaar(s).